El-tavler / sikringsskap2018-04-23T12:57:16+00:00

El-tavler / sikringsskap

El.tavlen er det elektriske anleggets sentrale punkt. Den krever oppsyn, vedlikehold og oppdateringer. Konsekvensen ved feil er stans i arbeid og ofte en mer kostbar reparasjon. I Norelco kan vi bistå med råd og anbefalinger vedrørende disse tingene. Vi utfører også kontroller og termografi for å sikre optimal drift av din tavle.

Har du behov for å skifte ut den gamle tavlen? Vi skifter større hovedtavler til små underfordelinger. Ved behov bruker vi anerkjente tavlebyggere og sørger for stor fleksibilitet ved utskiftningen.

Serviceavtale

For å sikre anlegget mot driftstans og nedetid er det viktig at el.tavlen er i orden. Over tid svekkes kvaliteten og omgjøringer og mer belastning på anlegget gjør at ledninger og komponenter utsettes for varierende belastning. Sørg for at tavlen har den kvalitenen den skal ha og at den oppfyller kravene. Vi utfører kontroll med målinger og termograferer tavlen slik at selv små, begynende feil avdekkes. Ta kontakt for en serviceavtale og vi tar oss av resten.

Kontroll

Kontroll av det elektriske anlegget er en viktig del av vedlikeholdet. Det kan avdekke feil og mangler og sørger for å holde det trygt med tanke på brann og driftssikkerhet. I tillegg hjelper det deg å holde anlegget innenfor krav og normer. Det er også viktig med en kontrollrutine med tanke på bedriftens/virksomhetens IK-system.

Norelco har sertifiserte kontrollører for 405-1, 405-2 og 405-3.

Utstyr

Valg av riktig utstyr er viktig og skal velges ut i fra forutsatt bruk. Kan det være lurt med overspenningsvern? Må vi ha jordfeilbrytere? Norelco gir deg svarene.