Kontroll av elektriske anlegg2018-04-23T12:46:52+00:00

Kontroll av elektriske anlegg

Alle elektriske anlegg trenger tilsyn og vedlikehold. Alle anlegg og installasjoner blir slitt med tiden, avhenig av bruk. Noen steder er det høy belastning, krevende miljøer eller spesielle installasjoner som krever mer vedlikehold. I Norelco har vi lang erfaring med slike kontroller og erfarne montører og kontrollører som utfører disse kontrollene.

§ 121
Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand.

Termografering

Termografi er et viktig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet på elektriske anlegg. Termograferingskameraet lager bilder av varmestråling som man ikke fanger opp med det blotte øyet eller ved andre målinger. Topp moderne utstyr og meget erfarene kontrollører sørger for å finne eventuelle feil på et tidlig tidspunkt for å unngå kostbare driftsstans i anlegget.

Internkontroll

Enhver elektrisk installasjon trenger tilsyn og vedlikehold. Det er satt krav til at enhver form for næringsvirksomhet (foretak/bedrift), både offentlige og private, er underlagt Internkontrollforskriften. Dette gjelder da næringsbygg, sameier, industri, butikklokaler etc.

Norelco kan tilby et IK-system som blir tilpassethvert behov. Vi bistår med utarbeidelse av risikoanalyse og egenkontroller, samt å tilby serviceavtaler for el.kontroll og termografi.

Nødlyskontroll

Alle har sett de, men man tenker som regel ikke over de, disse grønne skiltlysene med pil på. De er der for en grunn, nettopp å vise veien ut om lokalene skulle bli fulle av røyk. Tester fra Tyskland har vist at selv personer som har jobbet i det samme bygget i mange år blir dessorienterte og sliter med å finne veien ut når sikten blir dårlig og kontorer og korridorer blir fulle av røyk. Derfor monterer vi skilt som lyser opp rømningsveier og viser veien ut.

Det foreligger krav til disse lysene og med en nødlyskontroll fra Norelco tester vi anlegget, enten det er sentralisert eller desentralisert og kontrollerer at anlegget virker som det skal. Vi utarbeider så en tilstandsrapport og en anbefaling.