Ladestasjon el-bil2018-04-23T13:10:04+00:00

Ladestasjoner elbil

Det blir stadig flere elbiler og behovet for ladestasjoner er økende. Ladingen er kraftkrevende og det er knyttet spesielle krav til det elektriske anlegget i forbindelse med ladestasjoner. Å plugge ladekabelen inn i det gamle uttaket for motorvarmeren er ikke en god, varig løsning med tanke på el-sikkerhet.

Ønsker du å etablere en eller flere ladestasjoner? Ta kontakt så hjelper vi deg med en løsning.

Elbilkontakten (Type 2)

Erstatter bruk av vanlig stikkontakt for lading av elbil. Mens lading med vanlig stikkontakt er begrenset til maks 2,5 kW (10A), kan man med den nye elbilkontakten lade opptil 43 kW. Forutsetningen er at ladeuttaket leverer så mye strøm og at elbilen støtter raskere lading med den nye elbilkontakten.

Ladekabel med denne kontakten begynner nå å bli levert som standard på mange nye elbiler (kilde: Norsk Elbilforening).

Elbilens fordeler

Elbiler gir redusert lokal luftforurensing og støy. Den elektriske motoren i elbiler er svært energieffektiv og bruker bare en tredjedel av energien i forhold til bensin- og dieselbiler med forbrenningsmotor. Dette gjør den svært billig i drift. Elbiler har ingen moms og engangsavgift ved kjøp og leasing. Fritak fra bomavgift i hele landet, gratis parkering på kommunal gateparkering, samt tilgang til å kjøre med elbil i kollektivfelt.

Med elbil får du lavere kostnader, bedre kjørekomfort og bidrar samtidig til reduserte utslipp og støy fra veitrafikken (kilde: Norsk Elbilforening).

Lading i borettslag eller på jobb

Bor du i borettslag eller sameie kan du normalt ikke sette opp ladestasjon i fellesgarasjen på egen hånd. Men Norsk Elbilforening tilbyr rådgivning for boligselskap som vil etablere ladestasjon for beboere med elbil. De har også laget en veileder for å få flere arbeidsgivere og bedrifter til å tilby lading for sine ansatte og kunder med elbil. Det finnes også systemer for å ta seg betalt for strømmen som benyttes dersom dette er ønskelig. Dette kan bidra til å gjøre bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass for de ansatte (kilde: Norsk Elbilforening).