Service- og vedlikeholdsavtale2018-04-23T13:12:40+00:00

Service- og vedlikeholdsavtale

Hvordan sikre at det elektriske anlegget er i orden? Inngå en service- eller vedlikeholdsavtale med oss og vi tar ansvar for at anlegget er i orden og i henhold til gjeldende forskrifter.

Ved å bruke Norelco som fast elektroleverandør sikrer du at man kjenner bygget og rutinene. Dermed sparer man etterhvert mye tid på å slippe å lete og begynne på nytt hver gang det kommer nye folk. Vi tilbyr fast elektriker, gode avtaler og rask oppmøtetid. I tillegg hjelper vi til med IK-systemet for elektro.

Vi tilbyr også kontroller ihht. 405-1 og 405-3.

Involvering

Ved å være involvert i prosjekter fra starten av lærer vi bygget og det elektriske anllegget å kjenne. Vi vet «hvor skoen trykker» og kan reagere raskt dersom problemer skulle oppstå.

Planlegging

En service- og vedlikeholdsavtale sikrer god planlegging og en mer kostnadseffektiv drift av det elektriske anlegget. Vi kan holde kontroll med når ulike deler av anlegget må inspiseres og kan hele tiden ligge i forkant av de utfordringer som måtte oppstå. Kort sagt bygge et optimalt elektrisk anlegg over tid.

Fordeler med fast avtale

Ved å velge en fast avtale får du et firma som over tid lærer seg å kjenne bygget og det elektriske systemet der. Det gjør feilsøking og utbedringer langt enklere og mer effektiv. Man vil også sikre at utstyr og produkter passer sammen over tid. Sammen gir dette en langt bedre totaløkonomi for ditt bygg.