Sikkerhet – brann og adgangskontroll2018-04-23T13:07:06+00:00

Sikkerhet – brann og adgangskontroll

Norelco leverer, monterer og vedlikeholder ulike systemer for adgangskontroll, brann- og innbruddsalarmer, overvåkningssystemer, tele- og datasystemer. Vi kan tilby et bredt spekter av løsninger og produkter, og benytter velkjente og etablerte underleverandører. Ta kontakt så finner vi de optimale løsningene for dere.

Adgangskontroll

I et næringsbygg er det viktig å til enhvert tid ha oversikt over hvem som befinner seg i bygning, samt å sørge for at uvedkommende ikke har adgang. Et effektivt og brukervennlig adgangskontollsystem er løsningen for å beskytte dine verdier.

Brannalarm systemer

Brannalarmsytemer tilpasset deres lokaler / eiendommer samt myndighetenes forskrifter leveres vi også.

Alarmsystemer

Vi monterer ulike typer alarmsystemer – både trådløse og faste installasjoner – avhengig av behov, for ytterligere å beskytte deres næringslokaler eller eiendommer. Sikring av næringslokaler og eiendommer kan være en god investering på sikt dersom man unngår tyveri og hærverk.
Tall fra SSB for 2016 viser over 9000 anmeldte lovbrudd for tyveri og skadeverk på bygninger:
Tyveri fra annen næring og offenlig virksomhet, 5813 anmeldte lovbrudd
Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet, 1949 anmeldte lovbrudd
Mindre skadeverk på og i bygning, 949 anmeldte lovbrudd
Grovt skadeverk på og i bygning, 290 anmeldte lovbrudd
Kilde: SSB