Brannsikkerhet2018-04-23T12:29:24+00:00

Brannsikkerhet

Over halvparten av branner i privatboliger og næringsbygg i Norge starter i det elektriske anlegget. Dette kan skyldes enten feil i det elektriske anlegget (ca 26% av branntilfellene) eller feil bruk av elektriske apparater (ca 28% av branntilfellene). Da sier seg selv at man må sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand.

Norelco gjennomfører kontroll av el-anlegg i både private boliger, sameier og borettslag. Etter gjennomført kontroll mottar du en tilstandsrapport av det elektriske anlegget med anbefalinger for forbedringer og utbedringer av eventuelle feil og mangler. Hensikten er å ivareta sikkerheten og påse at anlegget er forskriftsmessig vedlikeholdt slik at man unngår brann.

Brannfellene

Man må ikke være elektriker  for å sjekke de mest åpenbare brannfellene i hjemmet:

1. Sjekk «faste» kontakter
Ta ut kontakten fra varmtvannstank, komfyr, vaskemaskin og andre maskiner som står permanent i. Kjenn om de er varme og se etter svimerker. Et støpsel som ser ut til å være helt i orden på utsiden, kan være brunsvidd på den siden som sitter inne i kontakten. Anbefales gjort tre-fire ganger i året.

2. Sikringsskapet
Kjenn med handa i sikringsskapet. Er sikringene varme, kan det være fare på ferde og du må ta kontakt med elektriker.

3. Småelektrisk
Ta ut kontaktene til alle småelektriske apparater når de ikke er i bruk. En defekt termostat i en vannkoker eller kaffetrakter kan starte brann på få minutter.

4. Mobil-lader
Mobilladere kan bli svært varme. Ikke lad over natten, og ikke la laderen stå i kontakten når den ikke er i bruk.

5. Vær våken
Ikke sett på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin før du drar ut eller før du går til sengs. Ikke bruk frittstående oljeovner uten tilsyn.

6. Ha nok kontakter
Ikke bruk skjøteledninger ukritisk, så de blir belastet med for mange apparater. Skjøteledninger skal ikke brukes til permanente løsninger. Det er spesielt viktig å sørge for at man ikke kobler elektrisk utstyr som krever mye strøm til en skjøteledning. Det gjelder for eksempel komfyr, varmeovner, støvsuger og en del elektriske verktøy.

7. God lufting
Bak noen elektriske apparater kan det bli veldig varmt. Hvis det er for lite plass bak kjøleskap og fryser kan det hindre varmefrigjøring fra kjøleribbene.

8. Kontakt elektriker
La elektrikere gjøre elektrikerjobben. Er det en bryter eller stikkontakt som kjennes varm ut, bør du ringe elektriker for at han kan vurdere om bryteren eller kontakten må skiftes ut. Et annet tegn på spenningsfeil, kan være at lyspærer går etter uforholdsmessig kort tid.

9. Gamle hus
Når unge folk overtar en bolig der det har bodd eldre mennesker, kan det være lurt å få en gjennomgang av elektriker. Det elektriske anlegget blir mye tyngre belastet når det kommer en hel familie inn. En el-kontroll vil avdekke om anlegget tåler den ekstra belastningen.

*Kilde: Finans Norge, DSB, Norsk Brannvernforening, Nordland Elsikkerhet.  av NRK

Brann i Norge

Dessverre mister mellom 40 og 80 personer livet i branner i Norge – hvert år! Og Oslo er fylket i Norge med flest antall branner per 100.000 innbyggere i 2017 med Oslo 96,59 branner per 100.000 innbyggere, 644 totalt. Til sammenlikninger er Rogaland fylket med færrest branner med sine 41,31 per 100.000 innbyggere, 195 totalt (tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Brannforebygging

I Forskrift om brannforebygging §7 står det bl.a.:
Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.