Ladestasjon for el-bil2018-04-23T12:34:47+00:00

Ladestasjon for elbil

Mesteparten av elbilens strømbehov fylles hjemme mens du sover. Da lader du med en hjemmeladestasjon. Batteripakken er fulladet når du kjører av gårde om morgenen.

For å slippe å ta ut ladekabel fra bilen og koble til og fra hver morgen kan du investere i en ladeuttak med fastmontert kabel eller uttak for den nye elbilkontakten (Type 2). Slikt dedikert ladeutstyr kan bestilles hos oss. Ladeuttak gir også mulighet for raskere lading og er en mer robust og sikrere løsning enn vanlig stikkontakt. Dette er en god investering i egen bolig (kilde: Norsk Elbilforening).

Lading med vanlig stikkontakt

Fortsatt er det mange som lader elbilen til daglig fra vanlig stikkontakt med ladekabelen som følger med som standard. Ved bruk av stikkontakt for fast lading av elbil er det krav om jordfeilbryter type B og maks 10A sikring på dedikert kurs. Husk også at hvis du bruker vanlig stikkontakt bør du ha en krok ved siden av for å henge opp ladekabelen. Sjekk stikkontakten jevnlig for skader og misfarging fra varmgang (kilde: Norsk Elbilforening).

Elbilkontakten (Type 2)

Erstatter bruk av vanlig stikkontakt for lading av elbil. Mens lading med vanlig stikkontakt er begrenset til maks 2,5 kW (10A), kan man med den nye elbilkontakten lade opptil 43 kW. Forutsetningen er at ladeuttaket leverer så mye strøm og at elbilen støtter raskere lading med den nye elbilkontakten.

Ladekabel med denne kontakten begynner nå å bli levert som standard på mange nye elbiler (kilde: Norsk Elbilforening).

Elbilens fordeler

Elbiler gir redusert lokal luftforurensing og støy. Den elektriske motoren i elbiler er svært energieffektiv og bruker bare en tredjedel av energien i forhold til bensin- og dieselbiler med forbrenningsmotor. Dette gjør den svært billig i drift. Elbiler har ingen moms og engangsavgift ved kjøp og leasing. Fritak fra bomavgift i hele landet, gratis parkering på kommunal gateparkering, samt tilgang til å kjøre med elbil i kollektivfelt.

Med elbil får du lavere kostnader, bedre kjørekomfort og bidrar samtidig til reduserte utslipp og støy fra veitrafikken (kilde: Norsk Elbilforening).