Oppvarming2018-04-23T12:23:20+00:00

Oppvarming

Det er gode grunner til å velge strøm som oppvarmingskilde. Norskprodusert strøm er miljøvennlig og fyringen gir lave klimautslipp. Elektrisk oppvarming er effektivt pga lavt energitap (all strøm som benyttes blir til varme) og gode muligheter for styring. I tillegg er elektrisk oppvarming det rimeligste å installere.

Vi kan kan tilby trygg installasjon og montering av tak- og gulvvarme, ulike typer panelovner og varmepumper.

Tak- og gulvvarme

Tak- og gulvvarme har fordelen i at store flater varmes opp. Dette gir en god fordeling i rommet og en jevn og behagelig varme. Selv med noen grader lavere gjennomsnittsvarme vil temperaturen oppleves som god. Dessuten er tak- og gulvvarme lett å regulere og styre, man får en bedre utnyttelse av strømmen og en bedre totaløkonomi på forbruket. Dessuten er slike anlegg skjult og gir dermed en bedre plassutnyttelse i huset eller leiligheten.

Panelovner

Panelovner er ikke hva det var. Moderne panelovner har lavt energiforbruk, effektive termostater og de brenner ikke støv. Det går raskt å oppnå riktig temperatur i rommene, det er lett å opprettholde temperatursoner mellom ulike rom, og ovnene kan lett styres både individuelt og via sentralt styringssystem for å redusere energiforbruket. En panelovn er dessuten billig å installere og lett å skifte ut.

Panelovner kommer nå i så mange spennende og moderne design at de nesten er som dekorelementer å regne. Be oss vise deg et utvalg av spennende panelovner.

Varmepumper

En varmepumpe er meget enkel å bruke, den sparer energi og utgifter, den er miljøvennlig, gir god komfort og godt inneklima – og den kan brukes til kjøling.

Det finnes hovedsaklig tre hovedtyper av varmepumper; (1) Luft-til-luft, (2) Luft-til-vann og (3) Væske-til-vann. Det er ulike fordeler med de tre, og hva du bør velge avhenger av boligen og hvilke fordeler du vektlegger. Vi forhandler Toshiba Varmepumper – en av verdens ledense produsenter. Ta kontakt med oss så kan vi anbefale den optimale løsningen for deg og din bolig.